Werkervaring

Algemeen

Ik heb een uiteenlopende schat aan werkervaring. Doordat ik voornamelijk als externe medewerker ben ingezet, heb ik bij veel verschillende bedrijven gewerkt. De rode draad in mijn loopbaan is het projectmatige karakter. Ik ben gestart in de financiële dienstverlening en heb later de overstap gemaakt naar E-commerce.

Hieronder staat een uitgebreid profiel van mijn werkervaring.

1. Ecommerce Foundation

www.ecommercefoundation.org

Senior Data and Business analyst e-commerce
(01-2015 – 10-2015)

The Ecommerce Benchmark is a free service allowing companies to compare their e-commerce activities based on 21 Key Performance Indicators with those of competitors in an anonymous and save way.

The Ecommerce Benchmark gives answers to questions like: In which areas do I perform better than my competitors? Or even more interesting: in which areas do my competitors outperform my organization?

With just a few mouse clicks you will get answers to these questions and receive professional advice on how to improve your e-commerce business.

The Ecommerce benchmark is an initiative from the Ecommerce Foundation, a non-profit organization which supports both companies and industries. Its mission is to help companies to expand and improve their e-commerce activities with key market data, practical expert insights & cross company benchmarking.


2. Ecommerce Europe / Thuiswinkel.org

www.ecommerce-europe.eu / www.thuiswinkel.org

Senior researcher E-commerce
(12-2013 – 10-2015)

Ecommerce Europe is dé Europese belangenvereniging voor webwinkels. Met de aangesloten 17+ leden vertegenwoordigen zij  25.000+ leden in heel Europa. Ecommerce Europe is met name gericht op de levering van goederen en diensten van bedrijven aan consumenten (B2C E-commerce). De missie van Ecommerce Europe is het potentieel van Cross Border E-commerce ten volle benutten.

Thuiswinkel.org is een van de leden van Ecommerce Europe en waar deze laatste zich richt op de Europese wetgeving en activiteiten doet Thuiswinkel.org dit voor de Nederlandse markt.

Binnen Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org was ik verantwoordelijk voor onderzoek. Binnen Ecommerce Europe was ik verantwoordelijk voor het verzamelen van wereldwijde informatie over de stand van E-commerce. Deze verzamelde data werd gepubliceerd in periodieke rapporten. De totale rapporten cyclus bestond uit 40+ landen rapporten, samengevat in 12+ regio rapporten. In mijn portfolio map op deze website kunt u enkele voorbeelden van deze rapporten zien.

Naast het ontwikkelen van deze rapporten was ik ook verantwoordelijk voor de marketing activiteiten en het relatiebeheer met diverse stakeholders. Ook was ik een veelgevraagd spreker over Europese omzetcijfers op congressen en seminars.

Binnen Thuiswinkel.org was ik daarnaast verantwoordelijk voor onderzoeken als de Thuiswinkelmarkt monitor en de M-commerce monitor.

Nevenfuncties

Binnen E-commerce Europe / Thuiswinkel.org bekleedde ik ook een aantal nevenfuncties, te weten:

1. Voorzitter Commissie Onderzoek en Cijfers
Deze Commissie, met leden van bekende Nederlandse retailers zoals Hema, Wehkamp en Conrad, heeft als doelstelling om samen de randvoorwaarden te scheppen aan efficient en concreet onderzoek waar retailers / leden écht wat aan hebben.

2. Member of Statistical & Research board
Deze commissie heeft als doelstelling om gezamenlijke voorwaarden en doelen te stellen in het kader van Europees E-commerce onderzoek. De leden bestonden voornamelijk uit leden van Ecommerce Europe, met landen als Nederland, Frankrijk, Belgie, Noorwegen, Italie, Denemarken en Spanje.

3. Cross border Expert groep
Binnen deze expert groep vervul ik de rol als onderzoeker. De expertgroep heeft tot doel het uitwisselen van kennis en ervaring aan de andere leden. Zo kan men van elkaar leren in het kader van het ontwikkelen van cross border e-commerce activiteiten.


 

3. FGH Bank (Rabo Vastgoed groep)

www.fghbank.nl

Projectmanager Customer Due Dilligence a.i
(06-2012 – 03-2013)

Bij FGH Bank (onderdeel van Rabo Vastgoedgroep) ben ik als projectmanager onder andere verantwoordelijk voor de aansturing, rapportage en inrichting van het werkproces voor het project integriteitsformulieren ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten, onderdeel van het Customer Due Diligence (CDD) -beleid. De projectgroep geeft invulling aan een beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het integriteitsbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten.


4. ASR Bank

www.asr.nl

Projectmanager  a.i
(02-2012 – 05-2012)

Als interim projectmanager verantwoordelijk voor de doelstelling om 4.000 dossiers te behandelen met een projectgroep van 8 personen. Eindresultaat is behandeling van 4.600 dossiers.


5. Alliander Advies Groep

www.alliander.nl

Onderzoeker a.i.
(02-2012 – 05-2012)

Vanuit de Alliander Advies Groep een onderzoek uitgevoerd binnen een operationele afdeling (Netcare Uitvoering) over de huidige mening van monteurs en teamleiders over leiderschap, cultuur, structuur. Deze mening gaat over de gepercipieerde feitelijke situatie met betrekking tot de factoren van twee te ontwikkelen Angelsaksische- en Rijnlandse ideaaltypen.


 

6. DBV Verzekeringen

Projectmanager a.i.
(05-2009 – 11-2009)

Bij DBV verzekeringen was ik verantwoordelijk voor het opstarten en doorstarten van drie projecten.


7. ASR Verzekeringen (Fortis ASR)

www.asr.nl

Projectmanager  en Business Consultant
(04-2007 – 10-2008)

Binnen de afdeling Information-, Risk- & Changemanagement van Marketing / Communicatie was ik verantwoordelijk voor analyse, advies, verbeteren en implementatie van informatievoorzieningen richting klanten, medewerkers, management en het intermediair. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het verhogen van kennisniveau door het geven van trainingen en workshops.

Enkele voorbeelden van projecten binnen deze rol:
• Analyse van (oud) marketingcommunicatieproces en vervolgens ontwerp en implementatie van het nieuwe marketingproces;
• Ontwerp van rapportagesjabloon en levering van managementinformatie voor strategisch project;
• Ontwerp en Implementatie van instrument om medewerkers als ambassadeurs te laten fungeren voor organisatie, o.a. door digitaal ideeënmanagement met beloningsformule;
• Implementatie en beheer kennisdatabank voor de afdeling Information-, Risk- & Changemanage-ment (Microsoft Sharepoint);
• Coördinatie van testteam in een project.


 

8. Logica CMG

www.logica.com

Business Consultant
(09-2006 – 04-2007)

Bij ING Bank Operations EPC was een Sox Audit project gaande. In dit project heb ik de rol vervuld als Sox-auditor op processen en procedures.

Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het meeorganiseren van de testfase voor 2007, alsmede het schrijven van een nieuw handboek en procedures.


9. Welten

www.welten.eu

Business Consultant
(06-2004 – 09-2006)

 

Voor Welten heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd binnen de financiële dienstverlening.

Aegon Levensverzekeringen (05-2005 – 09-2006)
Bij BU Axent/Aegon heb ik verschillende werkzaamheden uitgevoerd, onder andere:
• Functioneel Beheerder.
• Business Analist voor conversieproject t.b.v integratie twee leven-applicaties.
• Procesanalyse en procesverbetering voor conversieproject.
• Coördinator van het IT-team, bestaande uit 6 personen.
• Coachen van nieuwe medewerkers.
• Aanleveren Managementinformatie en rapportages vanuit de database.
• Verzorgen van mailingen ter grootte van circa 65.000 stuks.

De business unit Axent Aegon was in een conversietraject naar Aegon Levensverzekeringen verwikkeld. In het kader van deze conversie had ik als coordinator de volgende verantwoordelijkheden:

• Oplossen van oude betalingsachterstanden van relaties door de oorzaak ervan te onderzoeken en voorstellen schrijven voor relaties.

• Coordinator van werkgroep. Deze werkgroep had als taak om de bestaande processe en procedures te beschrijven ten behoeve van de conversie.

• Ontwerpen van handleiding / productmatrix van alle producten.

Projectmedewerker debiteurenbeheer Interpolis (11-2004 – 04-2005)
Bij Interpolis was een te groot financieel debiteurenrisico ontstaan. Mijn taken waren onder andere het terugbrengen van dit financiele risico en het onderzoeken waardoor het was ontstaan. Op basis hiervan heb ik een proces ontwikkeld om een vervolg in de toekomst te voorkomen.

Projectmanager Rabobank Vledder, Barneveld en Venray (06-2004 – 11-2004)
Projectleider van een projectteam met 4 personen voor het opschonen en verrijken van de klantendatabase.

Het opschonen betrof voornamelijk ontdubbelen van klantrelaties. Het verrijken bestond voornamelijk uit het opvragen van ontbrekende legitimatiebewijzen en BSN nummers. Deze gegevens werden verkregen door het uitzetten van mailingen.


 

10. Administratief beheer voor diverse relaties

(03-2008 – (heden)

Voor een aantal relaties voer ik het administratief beheer. Hierbij kunt u denken aan administratieve werkzaamheden, maar ook financieel beheer.