Interim & Projecten

Projectmanagement

Waarom Projectmanagement?
Het inspelen op veranderende markt- en economische omstandigheden dwingt organisaties om op een andere wijze te ondernemen. De verwachting is dat veel organisaties overstappen op een andere wijze van bedrijfsvoering dan de afgelopen decennia gebruikelijk was. De nadruk zal liggen op slanke, flexibele organisaties, dit in tegenstelling tot organisaties met uitdijende staf-afdelingen. Echter zal het aantal werkzaamheden in een (groeiende) organisatie eerder toe- dan afnemen. De oplossing hiervoor zal meer gezocht worden in een flexibele oplossing van personeel. De verwachting is dat de organisaties zich blijven richten op de core-business en andere activiteiten uitbesteden aan externe partijen.

Een deel van de uitbesteedde werkzaamheden kunnen flexibel en projectmatig worden ingevuld. Dit betekent dat een organisatie een externe medewerker inhuurt voor een éénmalige activiteit, voorzien van een duidelijke opdrachtomschrijving (scope) met een duidelijke begin- en einddatum. Het unieke kenmerk en onderscheidene kenmerk is dat het om activiteiten die eenmalig of zelden voorkomt voor de organisatie. Dit betekent dat het om een specifieke non-routinematige activiteiten gaan.

Ervaring?
Mijn ervaring ligt in het vooruit helpen van vastgelopen projecten of het op korte termijn wegwerken van achterstanden, bijvoorbeeld de invoer van een groot aantal polissen. Ook heb ik veel ervaring met verzend- of mailingprojecten. Projecten die in nauwe samenwerking met de klantrelatie wordt uitgevoerd.

Mijn ervaring ligt dus voornamelijk in de operationele kant van organisaties.

Verscheidene projecten heb ik uitgevoerd bij banken en verzekeraars, zoals Rabobank, Interpolis, ING Bank, a.s.r. verzekeringen, a.s.r. bank en FGH Bank.

Interim diensten

Naast projectmanagement lever ik ook (algemene) interimdienstverlening. Dit betekent dat ik in te zetten ben op diverse soorten projecten / opdrachten in verschillende rollen. Dit betekent een flexibele oplossing voor capaciteitsvraagstukken voor bijvoorbeeld:

  • Procesanalyse en -verbetering
  • Projectmanagement of deelnemen aan projecten
  • Administratieve werkzaamheden
  • Beschrijven / weergeven van bedrijfsprocessen met bijbehorende werkinstructies
  • Ontwikkelen van managementrapportages of businesscases

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *